štvrtok 25. októbra 2012

Keď hovorí tak klame, keď robí tak kradne...!

Biznis za 20 mil. EUR pre spoločnosť DITEC a.s. na Ministerstve vnútra SR, počas vedenia Lipšica!

Zdá sa, že pán "najčistejší" sa počas šéfovania na Ministerstve vnútra SR poriadne zašpinil. Štart Novej väčšiny, v čele ktorej je Daniel Lipšic, si vyžaduje značný kapitál. Podľa uvedených dokladov, sa mu na tento CIRKUS poskladali všetci daňoví poplatníci!

Spoločnosť DITEC "pumpovala" štátne zdroje naozaj vo veľkom štýle. Predstavím spoločnosť DITEC, a.s. . Za touto spoločnosťou stojí veľkopodnikateľ Ing. Peter Lukeš. Spoločnosť sa historicky špecializovala na IT biznis. Ten istý Peter Lukeš stojí aj za developerskou skupinou Immocap, ktorá nedávno otvorila nové obchodné centrum v Bratislave ("CENTRAL"). Obchodné centrum je naozaj krásne a pritom minimálne čiastočne postavené z našich peňazí, z peňazí daňových poplatníkov, ktoré Lukeš a spol vypumpovali v čase krízy z Ministerstva vnútra. Ak sa niekomu zdá meno Peter Lukeš známe, tak má pravdu. Meno tohto podnikateľa sa spomínalo v rámci kauzy "Skupinka" spoločne s menami ako Miloš Žiak (predseda izraelskej obchodnej komory v SR) a Ján Mojžiš (vtedy riaditeľ Národného bezpečnostného úradu). Boli tu aj iné mená, v súčasnosti však nie sú podstatné. Tieto tri isté osoby spomína aj údajne spravodajský spis "Kocúr", ktorý koluje po internete od konca mája 2012. Podľa daného spisu sa tieto všetky tri osoby, ako aj Lipšicova skupina na Ministerstve vnútra (Krajniak, Pčolinský) podieľali na podpise zmluvy so spoločnosťou Orga – Trade, a.s. ohľadom dodávky odpočúvacieho zariadenia pre políciu. V čase pôsobenia Lipšica na Ministerstve vnútra pôsobil v rezorte na pozícii vedúceho Služobného úradu Ing. Marcel Klimek. A pred svojím pôsobením na ministerstve pracoval ako výkonný riaditeľ skupiny spoločností Immocap. Pritom väčšinu zmlúv a dodatkov podpisoval so spoločnosťou DITEC práve Klimek. Dobré, že? Bývalý zamestnanec podpisuje miliónové zmluvy so svojim bývalým zamestnávateľom. Je samozrejmé, že o tomto musel vedieť aj Lipšic, nakoľko ten podpisoval Klimekovi príslušné splnomocnenia.

Uvádzam zoznam a popis faktúr, vystavovaných spoločnosťou DITEC na ministerstvo vnútra za 15 mesiacov (obdobie 31.03.2011 – do augusta 2012). Ide o obdobie panovania Lipšica a jeho kliky. K starším faktúram sa ZATIAĽ nevieme dostať. K zoznamu faktúr je možné sa dostať aj prostredníctvom www.minv.sk.

Por.číslo Číslo faktúry Dátum Suma v € s DPH
1. 100104219000058452011 31.03.2011 95 598,49
2. 1001042190000821022011 30.04.2011 95 598,49
3. 4500191224 18.05.2011 1 338 348,48
4. 100104219000107892011 31.05.2011 95 598,49
5. 4500188871 06.06.2011 3 121 685,12
6. 4500191299 20.06.2011 18 151,20
7. 4500187786 30.06.2011 95 598,49
8. 4500218200 29.07.2011 227 495,04
9. 4500220595 29.07.2011 20 168
10. 4500218195 29.07.2011 1 516 633,60
11. 4500234581 29.07.2011 424 334,72
12. 4500205738 01.09.2011 95 598,49
13. 4500215259 30.09.2011 95 598,49
14. 4500236873 18.10.2011 936 713,44
15. 4500236889 31.10.2011 1 051 355,74
16. 4500224014 31.10.2011 95 598,49
17. 4500234574 02.12.2011 95 598,49
18. 4500239675 21.12.2011 3 581 025,42
19. 4500239793 21.12.2011 818 186,47
20. 4500246882 31.12.2011 95 598,49
21. 4500257159 31.01.2012 95 598,49
22. 4500270557 29.02.2012 95 598,49
23. 4500276087 22.03.2012 3 277 703,36
24. 4500276087 31.03.2012 95 598,49
25. 4500291315 30.04.2012 95 598,49
26. 4500332567 12.07.2012 711 527,04
27. 4500331094 13.07.2012 1 293 709,33
28. 4500329903 31.07.2012 95 598,49
29. 4500337822 31.08.2012 95 598,49

SPOLU
19 771 014,31

Sumarizácia. Od 31.03.2011 do 31.08.2012 si spoločnosť DITEC, a.s. vyfakturovala od MV SR čiastku 19 771 014,31 EUR s DPH!!! Za 15 mesiacov mala firma DITEC, a.s. tržby LEN z MV SR v takejto výške! A boli uzatvorené ďalšie zmluvy, z ktorých budú plynúť DITECu obrovské sumy ešte dosť dlhé obdobie. A to nehovoríme o období pred marcom 2011. Aká je cena týchto príjmov DITECu z MV SR? Samozrejme okrem provízií, ktoré dohadoval Milan Krajniak (Lipšicova "kasa"). Takto to vyzerá na pozadí financovania Lipšicovho príbehu v snahe "dostať sa hore".


1. Faktúra č. 100104219000058452011.

Dátum dokladu – 31.03.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. Tovar je označený ako "Údržba – Techniky na zhotovenie, úpravu a kontrolu osobných dokladov. Faktúra sa viaže na Zmluvu SE-176-14/OVO-2006. Teraz odkážem čitateľa na link http://www.lipsic.net/evidencia-obyvatelstva.html. Ide o zmluvu na "Podporu, údržbu a servis IS REGOB" z roku 2006. Jej hodnota predstavuje v prepočte na EUR 4 044 878 EUR s DPH. Každý mesiac platí MV SR na základe tejto zmluvy 95 598 EUR. Zmluva nie je zverejnená. Nevieme akú ma platnosť. Ale pokiaľ poznáme hodnotu zmluvy, ako aj výšku mesačnej platby, môžeme vypočítať, že mala mať platnosť 42 mesiacov. A to znamená, že aj pokiaľ by bola podpísaná až v decembri 2006, tak bola naplnená najneskôr v júni 2010. Prečo ministerstvo vnútra naďalej preplácalo/prepláca faktúry spoločnosti DITEC, a.s.? Ak bol podpísaný nejaký dodatok, prečo nie je zverejnený?

2. Faktúra č. 1001042190000821022011.

Dátum dokladu – 30.04.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

3. Faktúra č. 4500191224.

Dátum dokladu – 18.05.2011. Suma – 1 338 348,48 EUR s DPH. Faktúra sa viaže k zmluve číslo SE-15-55/OVO-2010. Odkážem na link http://www.lipsic.net/evidencia-obyvatelstva.html, konkrétne na časť "Ako sa plní zmluva o dielo na IS Registra fyzických osôb (IS RFO)?". Ide totiž práve o túto zmluvu! Údajovo má ísť o rovnaký register ako REGOB avšak s osobami, ktoré nie sú obyvateľmi SR. Cena za dielo predstavuje 21, 182 mil. EUR!!! Pritom je dielo financované z európskych fondov.

Na REGOB (v súčasnosti bežiaci register obyvateľov) bolo investovaných viac ako 23 mil. EUR. Nový systém – IS RFO má stáť viac než 21 mil. EUR a pritom ide len o rozšírenie systému REGOB o funkcie poskytovania elektronických odpisov z registra a zápisov do registra z iných systémov. Ide o elementárne funkcie.

Portál www.lipsic.net uvádza aj konkrétne príklady, kde dochádza v prípade tejto zmluvy k porušeniu zákonov. A taktiež sú tu uvedené konkrétne príklady plnenia zo strany dodávateľa a ilustrácie plytvania investovaných prostriedkov.

Okrem toho sa dostávame do naozaj zaujímavej situácie. Z jednej strany, ministerstvo platí spoločnosti DITEC za údržbu REGOBu takmer 100 000 EUR/mesačne, z druhej strany, cez ministerstvo vnútra sa investujú do RFO obrovské finančné prostriedky z európskych fondov. Aby sme o európsku podporu úplne neprišli s takýmto čerpaním...

4. Faktúra č. 100104219000107892011.

Dátum dokladu – 31.05.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

5. Faktúra č. 4500188871.

Dátum dokladu – 06.06.2011. Suma – 3 121 685,12 EUR. Faktúra sa viaže na zmluvu č. SE-OVO-2010/000315-9 (podpísaná v decembri 2010). Je zaujímavé, že táto zmluva sa nenachádza ani na stránkach MV SR, ani v centrálnom registri zmlúv!!! Sú zverejnené len dodatky. Pritom, samotné faktúry z roku 2011 dokazujú, že zmluva sa plní!!! Jej celková výška je 6,871 mil. EUR. Predmetom tejto zmluvy sú "nevyhnutné úpravy" v REGOB. Čiže opäť výdavky na REGOB, pritom sa už platí za jeho údržbu (cez 95 000 EUR/mesiac). Plus, buduje sa IS RFO!!!

6. Faktúra č. 4500191299.

Dátum dokladu – 20.06.2011. Suma – 18 151,20 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. Ide o Zmluvu o dielo na IS Registra fyzických osôb (IS RFO). Portál lipsic.net píše, že v tomto prípade ide o "Návrh informačnej kampane". Návrh obsahuje 17 strán, robilo sa ňom 36 človekodní. Čiže na 17 stranách sa pracovalo 288 hodín. Na jednej strane "machri" od DITEC, a.s. "dreli" takmer 17 hodín. A pritom ide o dokument bežne dodávaný v cene propagačných služieb a objednávky médií, ktorého hodnota je maximálne 1 000 EUR.

7. Faktúra č. 4500187786.

Dátum dokladu – 30.06.2011. Suma – 95 598,49 s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

8. Faktúra č. 4500218200.

Dátum dokladu – 29.07.2011. Suma – 227 495,04 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na Zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

9. Faktúra č. 4500220595.

Dátum dokladu – 29.07.2011. Suma – 20 168 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na Zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

10. Faktúra č. 4500218195.

Dátum dokladu – 29.07.2011. Suma – 1 516 633,60 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na Zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

11. Faktúra č. 4500234581.

Dátum dokladu – 29.07.2011. Suma – 424 334,72 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na Zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

12. Faktúra č. 4500205738.

Dátum dokladu – 01.09.2011. Suma – 95 598,49 s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

13. Faktúra č. 4500215259.

Dátum dokladu – 30.09.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

14. Faktúra č. 4500236873.

Dátum dokladu – 18.10.2011. Suma – 936 713,44 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 5.

15. Faktúra č. 4500236889.

Dátum dokladu – 31.10.2011. Suma – 1 051 355,74 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 5.

16. Faktúra č. 4500224014.

Dátum dokladu – 31.10.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

17. Faktúra č. 4500234574.

Dátum dokladu – 02.12.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

18. Faktúra č. 4500239675.

Dátum dokladu – 21.12.2011. Suma – 3 581 025,42 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

19. Faktúra č. 4500239793.

Dátum dokladu – 21.12.2011. Suma – 818 186,47 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 5.

20. Faktúra č. 4500246882.

Dátum dokladu – 31.12.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

21. Faktúra č. 4500257159.

Dátum dokladu – 31.01.2012. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

22. Faktúra č. 4500270557.

Dátum dokladu – 29.02.2012. Suma – 95 598,49 EUR. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

23. Faktúra č. 4500276087.

Dátum dokladu – 22.03.2012. Suma – 3 277 703,36 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

24. Faktúra č. 4500280820.

Dátum dokladu – 31.03.2012. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

25. Faktúra č. 4500291315.

Dátum dokladu – 30.04.2012 (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

26. Faktúra č. 4500332567.

Dátum dokladu – 12.07.2012 (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 711 527,04 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

27. Faktúra č. 4500331094.

Dátum dokladu – 13.07.2012 (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 1 293 709,33 EUR s DPH. Faktúra sa viaže k Zmluve č. SE-OVO1-2011/000051-002. Má všeobecný názov "Zmluva o poskytovaní služieb". A teraz sa podržte čitatelia – cenové plnenie zmluvy predstavuje 40 512 763 EUR!!! Tomu sa hovorí zmluva... Pritom po zadaní vyššie uvedeného linku sa objaví stránka centrálneho registra zmlúv, na tejto stránke však žiadnu zmienku o spoločnosti DITEC, a.s. nenájdete. Figuruje tu len spoločnosť SOITRON, a.s. (jej sídlo je hneď vedľa sídla DITEC, a.s.). Ale skúste si zmluvu stiahnuť, a zistíte, že zmluvu s MV SR podpísali dve spoločnosti, a síce SOITRON, a.s. a DITEC, a.s. . Za MV SR zmluvu podpísal JUDr. DANIEL LIPŠIC!!! Už len po takomto biznise môže veselo financovať svoju politickú paródiu.

28. Faktúra č. 4500329903.

Dátum dokladu – 31.07.2012. (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

29. Faktúra č. 4500337822.

Dátum dokladu – 31.08.2012. (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.