štvrtok 25. októbra 2012

Keď hovorí tak klame, keď robí tak kradne...!

Biznis za 20 mil. EUR pre spoločnosť DITEC a.s. na Ministerstve vnútra SR, počas vedenia Lipšica!

Zdá sa, že pán "najčistejší" sa počas šéfovania na Ministerstve vnútra SR poriadne zašpinil. Štart Novej väčšiny, v čele ktorej je Daniel Lipšic, si vyžaduje značný kapitál. Podľa uvedených dokladov, sa mu na tento CIRKUS poskladali všetci daňoví poplatníci!

Spoločnosť DITEC "pumpovala" štátne zdroje naozaj vo veľkom štýle. Predstavím spoločnosť DITEC, a.s. . Za touto spoločnosťou stojí veľkopodnikateľ Ing. Peter Lukeš. Spoločnosť sa historicky špecializovala na IT biznis. Ten istý Peter Lukeš stojí aj za developerskou skupinou Immocap, ktorá nedávno otvorila nové obchodné centrum v Bratislave ("CENTRAL"). Obchodné centrum je naozaj krásne a pritom minimálne čiastočne postavené z našich peňazí, z peňazí daňových poplatníkov, ktoré Lukeš a spol vypumpovali v čase krízy z Ministerstva vnútra. Ak sa niekomu zdá meno Peter Lukeš známe, tak má pravdu. Meno tohto podnikateľa sa spomínalo v rámci kauzy "Skupinka" spoločne s menami ako Miloš Žiak (predseda izraelskej obchodnej komory v SR) a Ján Mojžiš (vtedy riaditeľ Národného bezpečnostného úradu). Boli tu aj iné mená, v súčasnosti však nie sú podstatné. Tieto tri isté osoby spomína aj údajne spravodajský spis "Kocúr", ktorý koluje po internete od konca mája 2012. Podľa daného spisu sa tieto všetky tri osoby, ako aj Lipšicova skupina na Ministerstve vnútra (Krajniak, Pčolinský) podieľali na podpise zmluvy so spoločnosťou Orga – Trade, a.s. ohľadom dodávky odpočúvacieho zariadenia pre políciu. V čase pôsobenia Lipšica na Ministerstve vnútra pôsobil v rezorte na pozícii vedúceho Služobného úradu Ing. Marcel Klimek. A pred svojím pôsobením na ministerstve pracoval ako výkonný riaditeľ skupiny spoločností Immocap. Pritom väčšinu zmlúv a dodatkov podpisoval so spoločnosťou DITEC práve Klimek. Dobré, že? Bývalý zamestnanec podpisuje miliónové zmluvy so svojim bývalým zamestnávateľom. Je samozrejmé, že o tomto musel vedieť aj Lipšic, nakoľko ten podpisoval Klimekovi príslušné splnomocnenia.

Uvádzam zoznam a popis faktúr, vystavovaných spoločnosťou DITEC na ministerstvo vnútra za 15 mesiacov (obdobie 31.03.2011 – do augusta 2012). Ide o obdobie panovania Lipšica a jeho kliky. K starším faktúram sa ZATIAĽ nevieme dostať. K zoznamu faktúr je možné sa dostať aj prostredníctvom www.minv.sk.

Por.číslo Číslo faktúry Dátum Suma v € s DPH
1. 100104219000058452011 31.03.2011 95 598,49
2. 1001042190000821022011 30.04.2011 95 598,49
3. 4500191224 18.05.2011 1 338 348,48
4. 100104219000107892011 31.05.2011 95 598,49
5. 4500188871 06.06.2011 3 121 685,12
6. 4500191299 20.06.2011 18 151,20
7. 4500187786 30.06.2011 95 598,49
8. 4500218200 29.07.2011 227 495,04
9. 4500220595 29.07.2011 20 168
10. 4500218195 29.07.2011 1 516 633,60
11. 4500234581 29.07.2011 424 334,72
12. 4500205738 01.09.2011 95 598,49
13. 4500215259 30.09.2011 95 598,49
14. 4500236873 18.10.2011 936 713,44
15. 4500236889 31.10.2011 1 051 355,74
16. 4500224014 31.10.2011 95 598,49
17. 4500234574 02.12.2011 95 598,49
18. 4500239675 21.12.2011 3 581 025,42
19. 4500239793 21.12.2011 818 186,47
20. 4500246882 31.12.2011 95 598,49
21. 4500257159 31.01.2012 95 598,49
22. 4500270557 29.02.2012 95 598,49
23. 4500276087 22.03.2012 3 277 703,36
24. 4500276087 31.03.2012 95 598,49
25. 4500291315 30.04.2012 95 598,49
26. 4500332567 12.07.2012 711 527,04
27. 4500331094 13.07.2012 1 293 709,33
28. 4500329903 31.07.2012 95 598,49
29. 4500337822 31.08.2012 95 598,49

SPOLU
19 771 014,31

Sumarizácia. Od 31.03.2011 do 31.08.2012 si spoločnosť DITEC, a.s. vyfakturovala od MV SR čiastku 19 771 014,31 EUR s DPH!!! Za 15 mesiacov mala firma DITEC, a.s. tržby LEN z MV SR v takejto výške! A boli uzatvorené ďalšie zmluvy, z ktorých budú plynúť DITECu obrovské sumy ešte dosť dlhé obdobie. A to nehovoríme o období pred marcom 2011. Aká je cena týchto príjmov DITECu z MV SR? Samozrejme okrem provízií, ktoré dohadoval Milan Krajniak (Lipšicova "kasa"). Takto to vyzerá na pozadí financovania Lipšicovho príbehu v snahe "dostať sa hore".


1. Faktúra č. 100104219000058452011.

Dátum dokladu – 31.03.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. Tovar je označený ako "Údržba – Techniky na zhotovenie, úpravu a kontrolu osobných dokladov. Faktúra sa viaže na Zmluvu SE-176-14/OVO-2006. Teraz odkážem čitateľa na link http://www.lipsic.net/evidencia-obyvatelstva.html. Ide o zmluvu na "Podporu, údržbu a servis IS REGOB" z roku 2006. Jej hodnota predstavuje v prepočte na EUR 4 044 878 EUR s DPH. Každý mesiac platí MV SR na základe tejto zmluvy 95 598 EUR. Zmluva nie je zverejnená. Nevieme akú ma platnosť. Ale pokiaľ poznáme hodnotu zmluvy, ako aj výšku mesačnej platby, môžeme vypočítať, že mala mať platnosť 42 mesiacov. A to znamená, že aj pokiaľ by bola podpísaná až v decembri 2006, tak bola naplnená najneskôr v júni 2010. Prečo ministerstvo vnútra naďalej preplácalo/prepláca faktúry spoločnosti DITEC, a.s.? Ak bol podpísaný nejaký dodatok, prečo nie je zverejnený?

2. Faktúra č. 1001042190000821022011.

Dátum dokladu – 30.04.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

3. Faktúra č. 4500191224.

Dátum dokladu – 18.05.2011. Suma – 1 338 348,48 EUR s DPH. Faktúra sa viaže k zmluve číslo SE-15-55/OVO-2010. Odkážem na link http://www.lipsic.net/evidencia-obyvatelstva.html, konkrétne na časť "Ako sa plní zmluva o dielo na IS Registra fyzických osôb (IS RFO)?". Ide totiž práve o túto zmluvu! Údajovo má ísť o rovnaký register ako REGOB avšak s osobami, ktoré nie sú obyvateľmi SR. Cena za dielo predstavuje 21, 182 mil. EUR!!! Pritom je dielo financované z európskych fondov.

Na REGOB (v súčasnosti bežiaci register obyvateľov) bolo investovaných viac ako 23 mil. EUR. Nový systém – IS RFO má stáť viac než 21 mil. EUR a pritom ide len o rozšírenie systému REGOB o funkcie poskytovania elektronických odpisov z registra a zápisov do registra z iných systémov. Ide o elementárne funkcie.

Portál www.lipsic.net uvádza aj konkrétne príklady, kde dochádza v prípade tejto zmluvy k porušeniu zákonov. A taktiež sú tu uvedené konkrétne príklady plnenia zo strany dodávateľa a ilustrácie plytvania investovaných prostriedkov.

Okrem toho sa dostávame do naozaj zaujímavej situácie. Z jednej strany, ministerstvo platí spoločnosti DITEC za údržbu REGOBu takmer 100 000 EUR/mesačne, z druhej strany, cez ministerstvo vnútra sa investujú do RFO obrovské finančné prostriedky z európskych fondov. Aby sme o európsku podporu úplne neprišli s takýmto čerpaním...

4. Faktúra č. 100104219000107892011.

Dátum dokladu – 31.05.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

5. Faktúra č. 4500188871.

Dátum dokladu – 06.06.2011. Suma – 3 121 685,12 EUR. Faktúra sa viaže na zmluvu č. SE-OVO-2010/000315-9 (podpísaná v decembri 2010). Je zaujímavé, že táto zmluva sa nenachádza ani na stránkach MV SR, ani v centrálnom registri zmlúv!!! Sú zverejnené len dodatky. Pritom, samotné faktúry z roku 2011 dokazujú, že zmluva sa plní!!! Jej celková výška je 6,871 mil. EUR. Predmetom tejto zmluvy sú "nevyhnutné úpravy" v REGOB. Čiže opäť výdavky na REGOB, pritom sa už platí za jeho údržbu (cez 95 000 EUR/mesiac). Plus, buduje sa IS RFO!!!

6. Faktúra č. 4500191299.

Dátum dokladu – 20.06.2011. Suma – 18 151,20 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. Ide o Zmluvu o dielo na IS Registra fyzických osôb (IS RFO). Portál lipsic.net píše, že v tomto prípade ide o "Návrh informačnej kampane". Návrh obsahuje 17 strán, robilo sa ňom 36 človekodní. Čiže na 17 stranách sa pracovalo 288 hodín. Na jednej strane "machri" od DITEC, a.s. "dreli" takmer 17 hodín. A pritom ide o dokument bežne dodávaný v cene propagačných služieb a objednávky médií, ktorého hodnota je maximálne 1 000 EUR.

7. Faktúra č. 4500187786.

Dátum dokladu – 30.06.2011. Suma – 95 598,49 s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

8. Faktúra č. 4500218200.

Dátum dokladu – 29.07.2011. Suma – 227 495,04 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na Zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

9. Faktúra č. 4500220595.

Dátum dokladu – 29.07.2011. Suma – 20 168 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na Zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

10. Faktúra č. 4500218195.

Dátum dokladu – 29.07.2011. Suma – 1 516 633,60 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na Zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

11. Faktúra č. 4500234581.

Dátum dokladu – 29.07.2011. Suma – 424 334,72 EUR s DPH. Faktúra sa viaže na Zmluvu č. SE-15-55/OVO-2010. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

12. Faktúra č. 4500205738.

Dátum dokladu – 01.09.2011. Suma – 95 598,49 s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

13. Faktúra č. 4500215259.

Dátum dokladu – 30.09.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

14. Faktúra č. 4500236873.

Dátum dokladu – 18.10.2011. Suma – 936 713,44 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 5.

15. Faktúra č. 4500236889.

Dátum dokladu – 31.10.2011. Suma – 1 051 355,74 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 5.

16. Faktúra č. 4500224014.

Dátum dokladu – 31.10.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

17. Faktúra č. 4500234574.

Dátum dokladu – 02.12.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

18. Faktúra č. 4500239675.

Dátum dokladu – 21.12.2011. Suma – 3 581 025,42 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

19. Faktúra č. 4500239793.

Dátum dokladu – 21.12.2011. Suma – 818 186,47 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 5.

20. Faktúra č. 4500246882.

Dátum dokladu – 31.12.2011. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

21. Faktúra č. 4500257159.

Dátum dokladu – 31.01.2012. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

22. Faktúra č. 4500270557.

Dátum dokladu – 29.02.2012. Suma – 95 598,49 EUR. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

23. Faktúra č. 4500276087.

Dátum dokladu – 22.03.2012. Suma – 3 277 703,36 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

24. Faktúra č. 4500280820.

Dátum dokladu – 31.03.2012. Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

25. Faktúra č. 4500291315.

Dátum dokladu – 30.04.2012 (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

26. Faktúra č. 4500332567.

Dátum dokladu – 12.07.2012 (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 711 527,04 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 3 a 6.

27. Faktúra č. 4500331094.

Dátum dokladu – 13.07.2012 (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 1 293 709,33 EUR s DPH. Faktúra sa viaže k Zmluve č. SE-OVO1-2011/000051-002. Má všeobecný názov "Zmluva o poskytovaní služieb". A teraz sa podržte čitatelia – cenové plnenie zmluvy predstavuje 40 512 763 EUR!!! Tomu sa hovorí zmluva... Pritom po zadaní vyššie uvedeného linku sa objaví stránka centrálneho registra zmlúv, na tejto stránke však žiadnu zmienku o spoločnosti DITEC, a.s. nenájdete. Figuruje tu len spoločnosť SOITRON, a.s. (jej sídlo je hneď vedľa sídla DITEC, a.s.). Ale skúste si zmluvu stiahnuť, a zistíte, že zmluvu s MV SR podpísali dve spoločnosti, a síce SOITRON, a.s. a DITEC, a.s. . Za MV SR zmluvu podpísal JUDr. DANIEL LIPŠIC!!! Už len po takomto biznise môže veselo financovať svoju politickú paródiu.

28. Faktúra č. 4500329903.

Dátum dokladu – 31.07.2012. (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

29. Faktúra č. 4500337822.

Dátum dokladu – 31.08.2012. (síce po nástupe novej vlády, ale súvisí so zmluvami, resp. dodatkami, uzatvorenými za Lipšica). Suma – 95 598,49 EUR s DPH. K tejto faktúre platí všetko, čo je uvedené v bode 1.

utorok 16. októbra 2012

Posledné (zatiaľ) zlodejstvo Lipšica na ministerstve deň pred vymenovaním novej vlády

Predstavte si, že je 3. apríla 2012. A tiež si predstavte, že ste minister vnútra SR. To, že je 3.apríla znamená, že o deň neskôr prezident Ivan Gašparovič vymenuje novú vládu SR, ktorá vzišla z marcových volieb.

Čo by ste VY ako vtedajší minister vnútra (Daniel Lipšic), resp. jeho klika na ministerstve robili? Balili by ste si kufre? Lúčili sa zo zamestnancami? Ale to hádam nie. Daniel Lipšic spoločne s jeho vernými využili čas užitočnejšie a dňa 3.apríla podpísali Zmluvu číslo: SITB_ZM_SE_OVO1-2011-001804-069_2012.

Čo myslíte, kto stojí na druhom konci zmluvy? Samozrejme spoločnosť DITEC, a.s. . Celková čiastka zmluvy predstavuje 3 057 278 EUR (viac ako 92 000 000 Sk). Dátum uzavretia je 03.04.2012, dátum zverejnenia – 04.04.2012 a dátum účinnosti – 05.04.2012. K prepojeniam DITEC, a.s. na ministerstvo vnútra sa ešte dostaneme.

Najprv k samotnej zmluve. Oznámenie týkajúce sa danej zákazky bolo zverejnené formou predbežného oznámenia č. 2011/S 121-200894 z 28.06.2011. Nasledovalo Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania číslo: 2011/S 125-207859 z 02.07.2011. Predmetom zákazky bol návrh a implementácia centrálneho informačného systému matrík spracovávajúceho citlivé informácie, sprístupnenie elektronických služieb matriky a zabezpečenie migrácie údajov (CISMA – Centrálny informačný systém matrík). Bola doručená len jedna ponuka – ponuka práve od DITEC. Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky – 03.04.2012. Náhoda? Určite nie...

Najprv ku kvalite a cene práce. Ako pracuje DITEC, vieme. Stačí si prečítať článok na www.lipsic.net "Ako sa eviduje obyvateľstvo na Slovensku?". Tu sa nachádzajú aj konkrétne doklady, faktúry, ako aj diela. Je neuveriteľné, aké sumy si "bije" DITEC. Uvediem jeden príklad a ten sa týka plnenia Zmluvy o dielo na IS Registra fyzických osôb (IS RFO) – SE-15-55/OVO-2010. Faktúra z 4500191224 (všetky faktúry sú zverejnené na lipsic.net) z 18.5.2011 obsahovala aj položku "Technický návrh". Cena tejto položky predstavuje 528 401 EUR. Počet človekodní – 655. To ale znamená, že za jeden človekodeň si DITEC účtovala cca. 807 EUR. Človekodeň znamená 1 osoba a 8 hodín práce. Pohrajme sa ešte s číslami a vypočítajme koľko si DITEC účtoval na hodinu. Pri počte človekodní 655 bolo odpracovaných 5240 hodín. Tým pádom to vychádza, že DITEC si účtuje 101 EUR/hodina. To ale vôbec nie je zlé... Daný technický návrh obsahuje 89 strán. Tým pádom jedna strana dokumentu vychádza na 5 937 EUR. Veľmi slušné... Čo sa týka kvality práce, vidíme, že väčšinou ide o priemerné až podpriemerné plnenie.

Teraz k ďalším aspektom. Skúsme si vysvetliť ako je to možné, že takáto firma dostane narýchlo takú zákazku. Budem sa opakovať zo svojich predošlých článkov, ale dúfam, že to čitateľom nebude vadiť. Zmluvu dňa 3.apríla 2012 podpisoval vedúci Služobného úradu Ministerstva vnútra SR – Ing. Marcel Klimek na základe splnomocnenia č.p. SLV-PS-994/2010 z 14.09.2010, ktoré mu podpísal minister Daniel Lipšic (že by poistka, aby ostal "čistý"?). Zhodou okolností, Klimek pracoval pred svojim ministerským pôsobením ako výkonný riaditeľ v skupine spoločností Immocap. Zhodou okolností je jedným z vlastníkov danej skupiny Ing. Peter Lukeš. A zhodou okolností je Ing. Peter Lukeš aj vlastníkom spoločnosti DITEC, a.s. . Všetko je dohľadateľné na internete. Daná zmluva nie je jediným biznisom, ktorý Lukeš na ministerstve vnútra zrealizoval. Bolo ich oveľa viac.

K Lukešovi je známe, že ho v roku 2003 vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda zaradil do "Skupinky", ktorá podľa neho mala škodiť slovenským národným záujmom. Okrem Lukeša tu figurovali Miloš Žiak (predseda Izraelskej obchodnej komory v SR), Ján Mojžiš (riaditeľ NBU SR) a iné osoby. Tieto prepojenia ostali zrejme aktuálne dodnes. Akurát sa len zmenili politici kooperujúci so "Skupinkou".

Údajne spravodajský materiál Kocúr z mája 2012 spomína mená Lukeš, Žiak, Mojžiš v kontexte veľkej štátnej zákazky na dodávku odpočúvacieho zariadenia pre MV SR. V rámci rezortu so "Skupinkou" spolupracovala iná skupinka – Daniel Lipšic, Marcel Klimek a Milan Krajniak (poradca pre rómsku problematiku). Vzhľadom na to, že za dodávku mal zodpovedať poradca Lipšica pre rómsku problematiku Krajniak, čo považujem za dosť neštandardné, môžeme urobiť záver, že rómska kriminalita je u nás naozaj na obrovskej úrovni. Na dodávke maximálne zarobila spoločnosť Orga-Trade, a.s., kde podiel na zisku mali podľa "Kocúra" všetky vyššie uvedené osoby.

Pozrime sa na to aj z pohľadu národnej bezpečnosti.

Dodávku odpočúvacieho zariadenia mala realizovať slovenská spoločnosť Orga-Trade, a.s. . Vlastnená osobami majúcimi veľmi blízko k Izraelskej obchodnej komore. A dodať zariadenie mala izraelská spoločnosť VERINT. Väčšinu informačných systémov pre ministerstvo vnútra realizuje spoločnosť DITEC vlastnená tými istými osobami. A ako keby čírou náhodou je Lipšicovi preukázané, že sa v roku 2011 stretol/stretával s "bývalým" izraelským kapitánom vojenskej rozviedky AMAN – Aronom Shavivom. Pritom kontakt s touto osobou priznal aj Lipšic samotný počas svojej tlačovej konferencie, kde sa snažil vyvrátiť pravdivosť informácií zverejnených na lipsic.net, čo sa mu ale veľmi nepodarilo. Kto chce, nech si pozrie túto tlačovú konferenciu na TA3 alebo jej časť na YouTube. Je tu jasne vidno ako sa Lipšic snaží byť verbálne presvedčivý. Tým však, kto sa do veci rozumie, je z tlačovej konferencie jasné, že neverbálny prejav Lipšica naznačoval neistotu, ktorú sa ten snažil zakrývať sileným úsmevom. Čo sme mohli pozorovať, bol jemný motorický nepokoj, olizovanie spodnej pery a klopenie očí, čo naznačuje tendencie k úniku zo situácie. Počas tejto tlačovej konferencie Lipšic striedal okamihy istoty až útoku (keď hovoril o vyšetrovanej kauze) s okamihmi, keď cítil neistotu, klamal a chcel "ujsť preč". Tak ako milí čitatelia, je to v súlade s národnou bezpečnosťou SR alebo nie? Podľa mňa nie je.

pondelok 8. októbra 2012

Má Lipšic prsty v "gorilích" protestoch?

V období 2010 – 2012 si moc na ministerstve uzurpovala pätica Daniel Lipšic (minister) – Milan Krajniak (poradca pre rómsku problematiku) – Ján Lazar (generálny riaditeľ ekonomickej sekcie MV SR) – Vladimír Pčolinský (riaditeľ Kancelárie ministra) - Marcel Klimek (vedúci Služobného úradu MV SR). Mimochodom Lazar ešte aj ako vysokopostavený štátny úradník figuroval ako konateľ v spoločnosti Klub Palisády, s.r.o. (vlastníci Jana Žitňanská a Milan Krajniak). Nie je to konflikt záujmov?

Teraz sa opriem o časť 5 údajného spravodajského spisu "Kocúr". Uvádza sa tu, že v minulosti Ján Lazar pôsobil spoločne s Milanom Krajniakom v spoločnosti A.I.L.C. (neskôr Telfin, s.r.o., dnes Unifix, s.r.o.). Jána Lazara nájdeme medzi konateľmi. Milana Krajniaka zas v spoločnosti Arthur & Partner, s.r.o., ktorá figurovala medzi spoločníkmi. Ale najviac ma zaujalo nasledovné tvrdenie v spise – "Lazar v spoločnosti pôsobil spoločne s Vladimírom Pčolinským a Martinom Pčolinským...". Opäť sa to dá bez problémov potvrdiť cez obchodný register. Vladimír Pčolinský pôsobil v období 2010 – 2012 na MV SR ako riaditeľ Kancelárie ministra (Lipšica). Zaujímavé, že? A Martin Pčolinský je zas brat Vladimíra Pčolinského. Zdá sa Vám priezvisko "Pčolinský" známe? Jasné, podľa všetkého poznáte ich brata tzv. "aktivistu" Petra Pčolinského – jedného zo spoluorganizátorov "gorilích protestov". Čiže, vytvára sa nám tu zaujímavá hypotéza (ktorá má veľmi blízko k realite), ktorá vyzerá nasledovne:

V období 2010 – 2012 bol ministrom vnútra SR Daniel Lipšic. Jeho poradcom pre rómsku problematiku (a podľa spisu "Kocúr" a článkov v Plus 7 dní aj napr. zodpovedným za dodávku odpočúvacieho zariadenia pre políciu) bol Milan Krajniak. Milan Krajniak v minulosti podnikal spoločne s bratmi Pčolinskými, z ktorých sa Vladimír Pčolinský stal za Lipšica riaditeľom Kancelárie ministra vnútra. Ďalší človek, ktorý pôsobil ako konateľ v spoločnostiach Krajniaka – Ján Lazar – sa stal generálnym riaditeľom ekonomickej sekcie. No a človek blízky k finančnej skupine zastrešujúcej záujmy podnikateľov Lukeša, Žiaka, Mojžiša (členov "Skupinky" – kauza z roku 2003) – Marcel Klimek – sa stal vedúcim služobného úradu. Takým spôsobom sa celé ministerstvo (a hlavne oblasť verejného obstarávania) nachádzalo pod kontrolou lipšicovsko-lukešovskej kliky.

V decembri 2011 vypukol škandál ohľadom spisu "Gorila". Od začiatku roka 2012 sa konajú protesty proti "gorilám". Na ich čele stojí kto? No predsa Peter Pčolinský. Nech mi nikto nehovorí, že ide o náhodu.

A čo sa deje po voľbách a zmene politickej garnitúry? Lipšic v lete sníva svoj sen, v septembri ohlási založenie nového subjektu "Nová väčšina". Kto sa angažuje okolo novej strany? Milan Krajniak "pomáha" s komunikáciou, na videu tlačovej konferencie pri príležitosti ohlásenia vzniku nového politického subjektu hneď za Lipšicom stojí a usilovne tlieska Marcela Pčolinská – matka bratov Pčolinských. Ekonomickým "expertom" strany je Marcel Klimek – človek priamo napojený na lukešovské štruktúry, ktoré novú stranu financujú. Obraz máme hotový... A pre toho, kto to nepochopil, vysvetlím... Vyvesenie spisu "Gorila" na internete, protesty "proti gorilám", založenie novej strany je všetko súčasťou koordinovaného postupu zo strany Lipšica, ktorého hlavným cieľom je uchopenie moci v tomto štáte.

Týmto v žiadnom prípade nechcem rezolútne povedať, že to, čo je uvedené v spise "Gorila" zavesenom na internete nie je pravda. Ale neviem ani o tom, že by niekto predložil dôkazy o tom, že spis pravdivý je. Toto nie je o pravdivosti alebo nepravdivosti spisu "Gorila". Je to o tom, ako sa NIEKTO prostredníctvom tohto spisu a za zneužitia obyčajných ľudí (tým, ktorí prišli na protesty proti "gorilám" išlo naozaj o dobrú vec) usilovne driape k moci. A jeho najbližších pomocníkov som už pomenoval a pomenujem ešte raz: MILAN KRAJNIAK, VLADIMÍR PČOLINSKÝ, JÁN LAZAR, MARCEL KLIMEK + osoby blízke k izraelskej obchodnej komore: MARTIN BARTO, PETER LUKEŠ, MILOŠ ŽIAK, JÁN MOJŽIŠ. Žitňanská sa nepočíta, nakoľko tá pre Lipšica vôbec nie je podstatná, podstatné sú len jeho ambície. No a kto je obeťou Lipšica? Že by oligarchovia, ktorých tak usilovne kritizuje? NIE, obeťami sú bežní ľudia, ktorý tento fanaticky ambiciózny človek zneužíva na dosiahnutie SVOJHO vlastného cieľa. Chce vykoreniť oligarchov? Nech sa páči, ale pritom mu za chrbtom vyrastá staro-nová skupina/SKUPINKA. Tú momentálne taktiež využíva vo vlastný prospech. Uvidíme ako sa budú vzťahy medzi nimi vyvíjať...

štvrtok 4. októbra 2012

"Realistický" volebný prieskum Novej väčšiny Daniela Lipšica

Ha-ha-ha... Predpokladám, že aj vy (s výnimkou tých cca. 10 %) ste sa zasmiali, keď ste si prečítali výsledky prieskumu, ktorý realizovala agentúra ABAKIS.

"Ak by sa parlamentné voľby konali v auguste, hnutie okolo Daniela Lipšica by v nich skončilo na druhom mieste s podporou 10,53 percenta. Také sú závery prieskumu agentúry ABAKIS, ktorý uskutočnila na kvótnej vzorke 1 048 respondentov od 17. do 27. augusta, teda ešte predtým, než bývalý člen KDH oficiálne oznámil vznik strany Nová väčšina." Citované z tohto článku.

Čo je to za agentúru ABAKIS?

V obchodnom registri sa nachádza len jedna spoločnosť s daným názvom "abakis s.r.o.". Až do 5.decembra 2007 sa jej názov uvádzal ako "ABAKIS s.r.o.". Spoločnosť vznikla v roku 1999 a keď si niekto podrobne pozrie jej ÚPLNÝ výpis z obchodného registra, tak jasne uvidí, že počas celej svojej existencie mala daná spoločnosť blízko k niektorým osobám z KDH.

Ale poďme po poriadku. Spoločnosť ABAKIS s.r.o. v auguste 1999 zakladali Ing. Jarmila Tvrdá a jej súčasný jediný spoločník a štatutár Ing. Peter Šrutek. O ňom bude reč neskôr. Tieto dve osoby pôsobili až do roku 2004 aj ako jej štatutári. Každý z nich vlastnil v ABAKISe polovicu. V prípade Jarmily Tvrdej ide o osobu, ktorá je historicky spätá s KDH. V súčasnosti pôsobí ako poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Bratislava, dokonca je predsedníčkou klubu KDH. V druhej polovici 90.rokov pôsobila ako riaditeľka Nadácie Antona Tunegu, ktorá podľa denníka Plus jeden deň získavala zdroje od konzervatívnej nemeckej nadácie Hanns Seidel Stiftung blízkej CDU/CSU a následne financovala aktivity KDH. Od roku 1999 figurovala Tvrdá v spoločnosti ABAKIS s.r.o., ktorá taktiež spolupracovala s KDH. Následne pôsobila ako poslankyňa za KDH v rámci miestneho zastupiteľstva Ružinov, od roku 2008 bola riaditeľkou GIB - Generálny investor Bratislavy (za pôsobenia Andreja Ďurkovského – KDH). Predpokladám, že prepojenie Ing. Jarmily Tvrdej na KDH nespochybňuje nikto.

Od októbra 2004 do decembra 2007 figuroval v spoločnosti ABAKIS len jej súčasný jediný spoločník a konateľ Ing. Peter Šrutek.

V decembri 2007 dochádza k premenovaniu spoločnosti ABAKIS s.r.o. na "abakis s.r.o.". Firma má už troch spoločníkov – už menovaný vyššie Ing. Peter Šrutek, Ladislav Šutý a Ladislav Farka (každá z menovaných osôb vlastnila tretinu spoločnosti). Konateľmi spoločnosti boli Ing. Peter Šrutek a Ladislav Šutý.

V prípade Ladislava Šutého ide podľa Plus jeden deň o bývalého krajského tajomníka KDH v Bratislave. Taktiež viedol (podobne ako Tvrdá) Nadáciu Antona Tunegu. Od roku 1998 pôsobil ako nominant v štruktúrach Fondu národného majetku a v dozorných radách spoločností, kde FNM disponoval podielom. Na FNM pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie pre vymáhanie pohľadávok a odstupovania od zmlúv.

Ladislav Farka je taktiež už dlhodobo spätý s KDH. Podľa denníka Plus jeden deň "potichu" poskytoval vrcholovým predstaviteľom KDH služby v oblasti public relations (mediálne tréningy a tvorba "politického posolstva").

Je zaujímavé, že koncom októbra 2007 (krátko pred vstupom Šutého a Farku do firmy ABAKIS/abakis, bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť s názvom "Spoločenstvo Krajniak – Šutý, s.r.o.".

Zaujímavosťou je, že spoločnosť "Spoločenstvo Krajniak – Šutý, s.r.o." sídli na adrese Palisády 36 vzdialenej približne 100m od Štetinovej 1, kde vlastní luxusný mezonetový byt Daniel Lipšic, získaný za podozrivo výhodnu cenu. "Zhodou okolností" na rovnakej ulici o vchod ďalej na Štetinovej 5 vlastní rovnaký luxusný byt, získaný za rovnako podozrivo výhodnu cenu aj istý Martin Cebo - blízka osoba Daniela Lipšica. Oba byty majú jeden zásadný spoločný prvok - Andrej Ďurkovský. Ak by čitateľovi meno Martin Cebo nebolo známe, tak len pre osvieženie pamäti pripomeniem, že ide o bývalého riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR z čias šéfovania Vladimíra Palka. Hádajme v akých straníckych farbách šéfoval pán Cebo? Správne! KDH! Pochopiteľne všetko je to iba "zhoda okolností", ako sa to už v okolí Daniela Lipšica stalo dobrým zvykom.

Spoločenstvo Krajniak – Šutý, s.r.o. mala troch spoločníkov už spomínaných Ing. Ladislava Farku, Ing. Ladislava Šutého a Milana Krajniaka. Toho Krajniaka, ktorý mal v KDH dlhodobo na starosti komunikáciu. Toho, ktorý pôsobil za čias "panovania" Lipšica na Ministerstve vnútra SR ako poradca pre rómsku problematiku. Toho, ktorý po škandále "Gorila" zo svojho postu odstúpil. Toho, ktorý ako "poradca ministra pre rómsku problematiku" podľa materiálu "Kocúr" a neskôr týždenníka Plus 7 dní zodpovedal za dodávku odpočúvacieho zariadenia pre MV SR a je podľa portálu lipsic.net zodpovedný aj za viaceré iné kauzy. A toho Krajniaka, ktorý dnes, ako uviedol pán Gábor Grendel (hovorca "Novej väčšiny"), "sympatizuje s hnutím" a pomáha s komunikáciou. Toto tu už ale bolo. Najprv pomoc s komunikáciou, potom poradca pre určitý druh problematiky a potom??? Že by zodpovedný za ďalšie lukratívne štátne zákazky? V súčasnosti (od marca 2011) je jediným spoločníkom a konateľom vo vyššie uvedenom "Spoločenstve" len Milan Krajniak.

Čiže prepojenosť ďalších dvoch osôb, ktoré pôsobili v agentúre ABAKIS/abakis ako s KDH všeobecne, tak aj so skupinou okolo Daniela Lipšica bola potvrdená.

Teraz by som sa nakrátko rád vrátil k článku Plus jeden deň, kde súčasný a jediný spoločník a štatutár abakis s.r.o. Ing. Peter Šrutek potvrdil, že "Šutý a Farka boli spoločníkmi v agentúre, ale už nie sú". Podľa pána Šruteka týmto to asi malo skončiť. Čitateľ si mal urobiť dojem, že ak tam aj nejaké osoby v minulosti figurovali, dnes s nimi konateľ a spoločník abakis s.r.o. nič spoločné nemá. Ako aj abakis samotný.

Tak sa na to pozrime. Ing. Peter Šrutek figuruje okrem iného v spoločnosti PRE SENT s.r.o. Ak si pozrieme aktuálny výpis, tak tam okrem Petra Šruteka nájdeme ako spoločníkov nasledovné osoby:

  • Pavol Tvrdý (Rajecká 40, Bratislava) – ide o manžela Ing. Jarmily Tvrdej, spoluzakladateľky firmy ABAKIS.
  • Ing. Štefan Šutý (Astrová 48, Bratislava) – brat Ladislava Šutého.
  • Ing. Mgr. Viera Šutá (Súťažná 10, Bratislava) – manželka Ladislava Šutého.

Pokiaľ si pozrieme úplný výpis spoločnosti PRE SENT s.r.o., tak uvidíme, že v minulosti v nej figurovali aj Ladislav Šutý, aj Jarmila Tvrdá. Dnes si tam namiesto seba dosadili svojich rodinných príslušníkov. Takže spoločník a konateľ abakis s.r.o. Ing. Peter Šrutek môže len ťažko tvrdiť, že v súčasnosti nie je prepojený s osobami, ktoré blízko spolupracovali/spolupracujú so skupinou okolo Daniela Lipšica.

Na záver opäť citujem: "Konateľ Agentúry ABAKIS Peter Šrůtek zaradil Lipšicove hnutie do prieskumu preto, že tak už skôr urobili aj iné prieskumné agentúry. "Nie, nevznikol na objednávku, je to naša interná záležitosť. Robili sme prieskumy aj pred voľbami v roku 2006, chceme na to nadviazať a takýmto spôsobom sa prezentovať," povedal agentúre SITA Šrůtek. Že by za prieskum zaplatilo nové hnutie poprel aj asistent poslanca Daniela Lipšica Gábor Grendel. "Úplne to vylučujem," reagoval Grendel."

To, že prieskum "nevznikol na objednávku" je veľmi ťažko uveriteľné a ľahko spochybniteľné. To, čo uviedol Grendel, že "hnutie si za prieskum nezaplatilo", môže zas byť pravda. Hnutie to určite neplatilo. Že by to zaplatil "pokladník" pána Lipšica – Milan Krajniak? Možno to nezaplatil ani on. V tom prípade mohlo ísť o "priateľskú" službu so zaujímavými vyhliadkami do budúcnosti...

Ale to, ako si "nafukuje" percentá Lipšic (pri tom ešte ani nemal založený politický subjekt) je vážne nechutné...

Kauza "Lipšicov byt"

Klobúk dolu! Naozaj... Po prečítaní najnovšieho príspevku na www.lipsic.net o vysvetlení kauzy "Lipšicov byt" mi ani nič iné neostáva. Autor / autori tohto článku vynikajúco zmapovali celé pozadie tohto prípadu, na ich článku nie je možné spochybniť nič, nakoľko všetky veci sú verifikovateľné.

Pôvodne som sa chcel tejto téme venovať aj ja, ale už nie v čom sa jej venovať. Autori preukázali pravdivosť údajne spravodajského materiálu "Kocúr" v bode 6, kde sa písalo práve o tejto kauze, preukázali ako Lipšic klamal a zavádzal. Doslova Lipšica vysmiali, nakoľko je pravdou, že ten pri popieraní Kocúra uvádzal práve časť 6 materiálu ako "plnú nezmyslov".

Na www.lipsic.net je zverejnená kompletná analýza celej záležitosti, vrátane zmlúv. Nechcem sa púšťať na tenký ľad cenzúry a nebudem preto uvádzať žiadné mená a názvy firiem, analýza určite stojí za prečítanie.

Vždy sa mi zdalo neuveriteľné, že prečo práve Lipšic by nemal byť súčasťou sporného procesu získavania bytov funkcionármi KDH. Momentálne už všetci vieme ako to bolo... Ak Lipšic vo svojich prejavoch hovorí, že "človeka treba súdiť podľa jeho činov v minulosti", tak sa sám odsudzuje na negatívne vnímanie.

Lipšic chcel silou mocou spochybniť Kocúra, opak sa stal pravdou. Spis Kocúr čo sa týka Lipšicovho bytu obsahuje LEN pravdivé tvrdenia a formulácie.

Kto tvorí blízke okolie Daniela Lipšica?

Tento článok som pôvodne publikoval na blogu v Pravde a neskôr v SME. Vydavatelia sa zľakli obsahu a blogy aj s diskusiou vymazali.

Opakovaným tvrdým cenzorským zásahom na blogoch Pravdy aj SME sa iba jednoznačne preukázalo, že informácie ktoré som si pospájal z verejne dostupných zdrojov sú pravdivé - verifikovali ich sami hlavní aktéri, nátlakom na vydavateľstvá ktoré blogovacie servre prevádzkujú.

Rozhodol som sa zverejniť aj moju komunikáciu s vydavateľstvom PEREX a.s., kašlem na ich práva...

Predmet: Re: blog
Od: Administrator Blogu
Komu: Pavol Klein
Dátum: 3.9. 2012 14:43

dobry den
po konzultacii s vedenim vydavatelstva mozem len potvrdit predchadzajuce stanovisko.
nemozem vam dat ani suhlas na zverejnenie mailu a ani suhlas na zverejnenie linky

Marian Niton
pravda.sk

Dňa 3. septembra 2012 16:01, Pavol Klein napísal(-a):

Dobry den,

Vidim ze panovi Lipsicovi nie je vsetko jedno... zaujimave

Pan Niton, mali by ste problem s tym keby som na blogu zverejnil tento email do vas? Neskor by som pridal link na clanok, ktory fyzicky zavesim inde - z pravneho hladiska by to uz nemal byt problem?

S pozdravom

P.Klein

______________________________________________________________
> Od: "Administrator Blogu"
> Komu:
> Dátum: 03.09.2012 15:51
> Predmet: blog
>
>Dobry den
>Pravda.sk ako siritel obsahu je zodpovedna aj za obsah blogov na svojej stranke
>
>nasa pravna kancelaria nam odporucila clanok o Lipsicovi a pozadi jeho financovania stiahnut pre riziko pripadnych zalob zo stran spominanych osob
>
> vdaka za pochopenie
>
>Marian Niton
>pravda.sk

"Minulosť, súčasnosť a... sen pre Slovensko – tak znel názov diskusie, ktorá sa uskutočnila v utorok 28. augusta v Banskej Bystrici na pôde hotela Lux. Jej hosťami boli poslanci Národnej Rady SR Daniel Lipšic, Jana Žitňanská a ekonóm Marcel Klimek." Citované z tohto linku.
Ako nasvedčuje nadpis, zaujalo ma okolie Lipšica spomínané vyššie. Konkrétne meno Marcel Klimek. Píše sa, že vraj ekonóm. Kto o ňom predtým čo počul? Keď som začal o ňom zháňať nejaké informácie, tak sa mi prostredníctvom internetu podarilo zistiť, že Klimek pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločnosti Immocap Group, a.s. - jeden z dôkazov napríklad tu. No a následne sa na Ministerstve vnútra stal vedúcim Služobného úradu. Za čias "panovania" Daniela Lipšica. V súčasnosti behá s Lipšicom po Slovensku a pomáha mu "stretávať sa a balamutiť" obyčajných ľudí.

Poznámka: medzičasom sa mi ozvalo viac ľudí ktorí sa Marcela Klimeka zastávali, že ide o špičkového odborníka ktorý dlhé roky pôsobil v HVB Bank (UniCredit Bank) ako risk manažér čo dokazuje aj tento článok. Otázka teda znie, čo motivovalo "úspešného manažéra" z bankového sektoru prijať ponuku na vedúceho Služobného úradu na Ministerstve vnútra? Výška platu to asi nebola…

V obchodnom registri sa vyskytujú štyri spoločnosti majúce v názve "Immocap" a ktoré sú na prvý pohľad vzájomne prepojené. Ide o: Immocap Office, s.r.o., Immocap Invest, s.r.o., Immocap Group, a.s., Immocap Services, s.r.o.. Vo všetkých spoločnostiach okrem Immocap Invest, s.r.o. je jediným spoločníkom luxemburská offshore spoločnosť IMMOCAP S.A. (rue des Aubépines 180, Luxemburg L-1145, Luxembursko). V spoločnosti Immocap Invest, s.r.o. figuruje ako jediný spoločník a konateľ Ing. Peter Lukeš. V spoločnostiach ktoré sú dcérskymi spoločnosťami luxemburskej "matky", figurujú ako štatutári opäť Ing. Peter Lukeš. a JUDr. Michal Lazar. Takže niet pochýb, že všetky štyri spoločnosti sú prepojené. A takisto nie sú žiadne pochybnosti, že bývalý vedúci Služobného úradu Marcel Kimek je úzko prepojený s osobami Petra Lukeša a Michala Lazara.

Prečo sú tieto dve osoby také zaujímavé? Obzvlášť Ing. Peter Lukeš. Figuruje totiž v spoločnosti Ditec, a.s. (ako predseda dozornej rady). Skúsime zadať do vyhľadávača "Ditec" a "Lipšic". Okamžite vyskočí článok "Ako sa eviduje obyvateľstvo na Slovensku". Veľmi zaujímavý článok. Dokonca aj so zverejnenými dokumentmi a dielami, ktoré mala spoločnosť Ditec dodávať ministerstvu vnútra. Tie sumy až zarážajú. Odporúčam si to prečítať.

Čím je ešte známy Peter Lukeš? Ten kto si vloží do vyhľadávača meno "Peter Lukeš" a pridá k tomu slovo "skupinka", sa dostane k sérii článkov z roku 2003 (vláda Mikuláša Dzurindu) o tzv. "skupinke", ktorá mala podľa vtedajšieho slovenského premiéra škodiť štátnym záujmom. Členov skupinky menoval ešte v roku 2003 vtedajší opozičný poslanec Robert Kaliňák viď. článok. Ten do nej zahrnul nasledovné mená: Miloš Žiak (vtedy aj dnes predseda Izraelskej obchodnej komory v SR), Ján Mojžiš (vtedy riaditeľ Národného bezpečnostného úradu SR, predtým príslušník SIS, dnes spolumajiteľ v ATEMSECOrga-Trade, a.s., resp. v iných firmách), Peter Lukeš (áno – práve ten, ktorého spomíname v tomto článku). Ale dosť bolo dávnej minulosti. Poďme k nedávnej minulosti.

Spravodajský materiál "Kocúr" z mája 2012, ktorý už bol spomínaný viacerými slovenskými médiami (najviac sa mu venovalo periodikum Plus 7 dní) spomína mená Peter Lukeš, Miloš Žiak, Ján Mojžiš, Daniel Lipšic, Milan Krajniak v kontexte veľkej štátnej zákazky na dodávku odpočúvacieho zariadenia pre ministerstvo vnútra. Títo všetci páni sa maximálne podľa "Kocúra" podieľali na veľkom zisku spoločnosti Orga-Trade, a.s. . Kocúra nech si prečíta kto chce. V každom prípade, tí, ktorí si ho budú čítať, nech to poctivo dočítajú až do konca, vrátane príloh. Jedna z príloh totiž obsahuje doplnok k zmluve o dodávke tohto odpočúvacieho zariadenia, a môžeme len hádať, kto tú zmluvu podpisoval za rezort vnútra. Nebudem napínať čitateľov a odpoviem priamo teraz. Doplnok podpisoval pán Marcel Klimek. (kvôli ktorému vlastne tento článok vznikol). No a samozrejme musel konať na základe splnomocnenia k danému úkonu, ktoré podpísal, hádajte kto? No predsa Daniel Lipšic!!!

Čo zo všetkého vyššie uvedeného vyplýva? Že celá hra na "čestného" a " poctivého" a "zásadového" politika Lipšicovi prestáva vychádzať. Jeho okolie tvoria ľudia z veľkých obchodných skupín, v tomto prípade bola príslušnosť Marcela Klimeka k skupine Ján Mojžiš, Peter Lukeš, Miloš Žiak jasne preukázaná. Táto skupina predstavuje finančné krídlo hnutia Lipšica a Žitnianskej a iných politických skrachovancov. Je pochopiteľné, že politici potrebujú na financovanie svojich aktivít finančný kapitál. Daniel Lipšic však nikdy nerozprával o tom, kto ho vlastne financuje (i keď nepochybujem, že by dosť veľa vedel zafinancovať aj sám vďaka províziám z obchodov, keď pôsobil ako minister vnútra – podľa "Kocúra" na vnútre nahrabal dosť). Pre tých, ktorí si prečítajú tento článok, to bude jasné. Máme tu "nového" politika s veľkým kapitálom za chrbtom. Politické krídlo hnutia – Lipšic, Žitnianska, prípadne iní "neuspokojení" politici. Ekonomické krídlo – Milan Krajniak + osoby z kauzy "Skupinka" majúce blízko k izraelskej obchodnej komore. To sme teda dopadli...

Viď zoznam členov Izraelskej obchodnej komory.