štvrtok 21. marca 2013

Trestné oznámenie

Ako som sľúbil, tak aj činím. Na základe informácií dostupných na webe som podal trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR vo veci "machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa §266 ods. 1 Trestného zákona, korupcie podľa ustanovenia §329 ods. 1 Trestného zákona a ustanovenia §332 ods. 1 Trestného zákona, prijímania úplatku podľa §328 Trestného zákona"

Ďalej "marenie úlohy verejného činiteľa podľa ustanovenia §327 a nasl. Trestného zákona, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa ustanovenia §237 a nasl. Trestného zákona".

Celé Trestné oznámenie je k dispozícií >> na stiahnutie <<.

Súvisiace linky:
KOMPLETNÝ PRÍBEH O DODÁVKE ODPOČÚVACIEHO ZARIADENIA PRE MINISTERSTVO VNÚTRA
Kocúr Slovakia